Lagring

VI KAN LAGER!

LAGERHÅLLNING

  • På våra XXXX m2 stora lagerytor sköter vi hantering, ompaketering och lagring av gods åt våra kunder.
  • Vi erbjuder även uthyrning av lagerutrymme, s.k. lagerhotell eller lagerhållning inkl. logistikhantering.
  • Vi har lagerlokaler i Sätra och Östermalm i Stockholm city – respektive med anpassade ytor enligt kundens önskemål.

För våra lagerkunder ingår följande:

  • In-out kontroll av produkter; inventering sker var 6:e månad eller 1 gång/år
  • Cycle counts: inventering av några specificerade produkter 1 gång/vecka
  • Pick/pack: plockning och packning av produkter inför leverans
  • Godsmottagning och hantering inkl. inpackning och sortering
  • Lagerlista online med inloggning för att se uppdaterat lager i vårt eget system eller också uppdaterar vi i kundens eget lagersystem.
  • Order online: orderläggning på önskad transport
  • Leveransbesked: vi skickar besked så fort transporten är utförd
shutterstock_549548242 (1)