Kvalitets & Miljöpolicy

CE EKEN AB är ett litet oberoende företag med stort kontaktnät och personlig service.

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Vi erbjuder kostnadseffektiva Logistikslösningar inom 3pl, distribution och warehousing. Genom vår tillgång till specialbilar, agenter och nätverk med upphämtning sju dagar i veckan, dygnet runt erbjuder vi expresstransporter med leverans samma dag i Hela Sverige och inom de flesta orter i Skandinavien, Italien, Lettland och Island.

CE Eken AB ska utifrån våra egna resurser och förutsättningar arbeta för en högre kvalitet och bättre miljö. Vi ska vara lyhörda till kundernas krav och förväntningar samt till förändringar i omvärlden och samtidigt, vid varje transporttillfälle, eftersträva att erbjuda tillförlitliga och effektiva tjänster.

För att uppnå detta arbetar vi på följande sätt:

  • Vi förvissar oss om att all personal är förtrogen med denna policy och är delaktiga i kvalitets- och miljöarbetet.
  • Vi involverar och utbildar personalen fortlöpande inom kvalitets- och miljöarbetet.
  • Vi håller oss à jour med gällande lagar och förordningar och ser till att lagkraven efterlevs.
  • Vi följer upp att våra tjänster utförs på rätt sätt, dvs. att godset levereras till rätt adress på utsatt tid och till utlovat pris.
  • Vi ställer krav på leverantörer och samarbetspartners på att arbeta aktivt med kvalitets- och miljöfrågor så att kvaliteten säkerställs och den negativa miljöpåverkan kontinuerligt minskar.
  • Vi utvecklar och marknadsför tjänster med hög kvalitet och goda miljöegenskaper.
  • Vi erbjuder flexibilitet, tillgänglighet, tidsprecision och snabba lösningar, vi ger kunder och leverantörer effektivitet och korrekta svar.
  • Genom effektiv transportledning, leverantörskrav och miljöförbättringar i vår egen verksamhet förebygger vi miljöföroreningar.
  • Kvalitets- och miljöarbetet driver vi genom ett integrerat verksamhetsledningssystem som vi ständigt strävar efter att förbättra. CE EKEN, genom dialog med personalen, ser till att alla befintliga bilar i egen flotta är servade, besiktade och körbara, vi har även veckokontroll av däck och utför mätningar av utsläppet regelbunden.
  • Sortering av sopor sker på våra logistik lokaler.